HomePar mumsKluba vēsture

https://balticwolves.lv/wp-content/uploads/2019/04/galvabezfona.png

2019
KLUBA IZVEIDE

2019.gadā darbu ir uzsācis bērnu un jauniešu hokeja klubs "Baltic Wolves". Tā dibinātāji ir Latvijā zināmas hokeja personības Edgars Masaļskis un Mārtiņš Cipulis, kā arī Jānis Zīle un Ilona Kalniņa.

PROFESIONALITĀTE

Hokeja klubs “Baltijas Vilki” tika izveidots 2019.gadā. Divus gadus ilgušais sagatavošanās posms no 2017.gada dod pilnīgu pārliecību par hokeja kluba profesionālo izaugsmi un kvalitatīvo piedāvājumu saturu.

MĒRĶIS

Hokeja kluba „Baltijas Vilki” mērķis ir bērnu un jauniešu apmācības, uzsākot savus pirmos soļus hokejā jau no 3,5 gadu vecuma.

EKSPERTI

Hokeja leģendu Edgara Masaļska un Mārtiņa Cipuļa sekmīgā profesionālā darbība ir pierādījums tam, ka bērnu un jauniešu apmācībā tiks izmantota praksē pārbaudītas un vispiemērotākās treniņu metodes

https://balticwolves.lv/wp-content/uploads/2019/04/galvabezfona.png

2019-TAGAD
VAIRĀK SPĒLĒTĀJU,
VAIRĀK KOMANDU

Hokeja klubs piedalīsies Latvijas bērnu un jaunatnes čempionātā hokejā jau savā pirmajā sezonā.