HomeHokeja skolas dokumentācija

Hokeja skolas “Baltijas Vilki” dokumentācija

Pašnovērtējuma atzinums 2020

HS-BV-Pasnovertejums-2020.pdf

Pašnovērtējuma atzinums 2022

HS-BV-Pasnovertejums-2022

Iekšējās drošības noteikumi treniņos

HS drošības noteikumi treniņos

Uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi

HS BV uzņemšanas__pārcelšanas_atskaitīšanas not

Iekšējās kārtības noteikumi

HS BV iekšējās kārtības noteikumi

Nolikums

Hokeja skolas Baltijas Vilki Nolikums